Eija Mäkivuoti & Co-storytellers / Samberättare / Kanssakertojat:

REVONTULTEN MAA, osa 2 / NORRSKENETS LAND, del 2 / THE LAND OF NORTHERN LIGHTS, pt 2

 

Studio Jala, 27.10.–24.11.2021

 

 

The Land of Northern Lights – Entangled Stories of Belonging

 

A dialogical, documentary, and artistic cooperation that studies experiences about migration, interculturalism and multilingualism through art and narrative in Sweden and in Finland. It is an artistic, documentary and experimental exploration of “Finnishness”, “Swedishness” and somewhere in between.

 

The Co-Storytellers in the twin exhibition's part 2 together with Eija Mäkivuoti are:

Pirkko Sihvonen, Taina Mäkivuoti, Leena Appelqvist, Henri Hiltunen, Matilda Löytty, Anki Kemi, Jouko Alapartanen, Mikko Mäkivuoti, Anne Mäkivuoti, Jarno Kotavuopio, Ida-Emilia Mäkivuoti and Emma-Sofia Mäkivuoti.

 

The exhibition's part 1 is on display at Aine's Art Museum, Tornio 17.9.–14.11.2021.

 

/

 

Revontulten Maa / Norrskenets Land

Yhteenkietoutuneita tarinoita kuulumisesta / Sammantvinnade berättelser om att höra till

 

Konstprojektet är ett dialogiskt, dokumentärt och konstnärligt samarbete som undersöker erfarenheter om migration, interkulturalism och flerspråkighet genom konst och berättande i Sverige och i Finland. Det är en konstnärlig, dokumentär och experimentell upptäcktsfärd till ”finskhet”, ”svenskhet” och någonstans däremellan.

 

Samberättare i utställningens andra del tillsammans med Eija Mäkivuoti är:

Pirkko Sihvonen, Taina Mäkivuoti, Leena Appelqvist, Henri Hiltunen, Matilda Löytty, Anki Kemi, Jouko Alapartanen, Mikko Mäkivuoti, Anne Mäkivuoti, Jarno Kotavuopio, Ida-Emilia Mäkivuoti and Emma-Sofia Mäkivuoti.

 

Utställningens första del visas på Aines konstmuseum i Torneå 17.9.–14.11.2021.

 

/

 

Ruotsiin ja Suomeen sijoittuva dialoginen, dokumentaarinen ja monikielinen taidehanke, jossa taiteen eri keinoin ja tarinankerronnan kautta pohditaan yhdessä osallistuvien tarinankertojien kanssa kokemuksia siirtolaisuudesta, kulttuurienvälisyydestä ja monikielisyydestä. Tämä on taiteellinen, dokumentaarinen ja kokeellinen tutkimusmatka “suomalaisuuteen”, “ruotsalaisuuteen” ja johonkin siltä väliltä.

 

Eija Mäkivuotin kanssakertojia näyttelyn toisessa osassa ovat:

Pirkko Sihvonen, Taina Mäkivuoti, Leena Appelqvist, Henri Hiltunen, Matilda Löytty, Anki Kemi, Jouko Alapartanen, Mikko Mäkivuoti, Anne Mäkivuoti, Jarno Kotavuopio, Ida-Emilia Mäkivuoti ja Emma-Sofia Mäkivuoti.

 

Näyttelyn ensimmäinen osa on esillä Torniossa Aineen taidemuseossa 17.9.–14.11.2021.

 

More information / Mer information / Lisäinformaatiota: https://www.eijamakivuoti.net/revontulten-maa

  • Instagram